Styrelsen

2021

Kurator
Wilma Ek

karhu

Vice Kurator
Annina Forsblom

Skattmästare
Minna Pousi

Sekreterare
Fanni Kansonen

PR-chef (Info-sekreterare)
Nicola Aspelin

Klubbhövding
Annina Forsblom

Värdinna
Öffen Björnen

Extra
Frej Hedman & Iris Pallas

Inspektor
Sonja Lundström


Intresserad av att gå med i styrelsen? Kom med på Höstmöte så får du mera information. Eller kontakta oss direkt per e-post.

Östra Finlands Nation vid Åbo Akademi r.f. är en förening för studerande från de östra delarna av Finland, d.v.s. i princip från Sibbo norrut och österut. Men förstås är även …